วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Peerasak


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ พีรศักดิ์   แซ่เบ๊   ชื่อเล่น แชมป์
ศึกษาอยู่ ม.5/5 โครงการ EIS
อายุ 17 ปี เกิดวันที่ 5 มกราคม 2541
1 ความคิดเห็น: